A Young Man’s Strange Erotic Journey Around the Globe

Lebanon

Beirut

Baalbek

Saida

Tyre

Byblos & Jeita Grotto